Autorské práva

Na výrobu tejto stránky bol použitý  open-source software. Všetko ostatné, napr. fotografie, použité na tvorbe vzhľadu stránky, vzhľad stránky, texty, ostatné fotografie podliehajú autorskej ochrane. 

Právne vzťahy medzi firmou Novoservis s.r.o a zákazníkmi - firmami, sú založené na ustanoveniach obchodného zákonníka a jeho vykonávacích prepisov.